Feeding Chair Booster Tropical BS 896-185
Reference: BS 896-185
 • Reduced price

Feeding Chair Booster Tropical BS 896-185

Reference: BS 896-185
$35.80
$32.54 Save $3.25
The Bebe Stars Booster Food Chair is light, practical and designed to offer the comfort your baby needs.Toys on the tray for the child’s activity during feeding.Adjustable table for maximum child comfort.3-point belt system for greater security.Suitable for use from 6m +

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

 • Suitable for use from 6m +

 • Removable disc ensures fast and easy cleaning.

 • Toys on the tray for the child’s activity during feeding.

 •    ÎαÏεκλάκι ÏαγηÏÎ¿Ï Booster Tropical 896-185 - image 896-185-2-600x600 on https://www.bebestars.gr                    ÎαÏεκλάκι ÏαγηÏÎ¿Ï Booster Tropical 896-185 - image 896-185-3-600x600 on https://www.bebestars.gr
 • Adjustable table for maximum child comfort.
 • 3-point belt system for greater security.
 • The seat can also be placed on an adult chair with the help of extra belts.
 • Easy to clean.
 • Included carrying handle for outdoor use.
 • up to 15kg (about 3 years).
 • Weight 2.25kg.
European standards EN 14988 / EN71


ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοϠIn addition to ordering through our online store you can also order by calling 2103003288 or 6972116111, we will be glad to hear you!

àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit

Bebe Stars
BS 896-185

Data sheet

Telephone Order
: +00302103003288 or +306972116111
BS 896-185