Baby Bedding Set of 4 pieces Red Bee BS 3030
Reference: BS 3030 red bee

Baby Bedding Set of 4 pieces Red Bee BS 3030

Reference: BS 3030 red bee
€105.00
Tax included
4-piece baby mittens with mosquito nets, quilt and duvet cover from hypoallergenic fabric 100% cotton, soft to the touch, durable and easy to iron.

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

  • Every baby's perimeter consists of 2 side protectors in dimensions: 185 x 46-40 cm
  • Baby bedding dimensions 100 x 150 cm extremely soft and warm
  • Wall cover 105 x 155cm
  • Decorative mosquito net
  • It is suitable for ages of 0+ months.
  • It is washed in the washing machine at 40 ° C and does not change its quality.
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.

àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit 
Bebe Stars
BS 3030 red bee

Data sheet

Telephone Order
: +00302103003288 or +306972116111
BS 3030 red bee
You might also like