Women's Jacket with Hood 26532-FL18 OVERSIZED Long Jacket ED 18.8.2.02.035 Black
Reference: ED 18.8.2.02.035 Black

Women's Jacket with Hood 26532-FL18 OVERSIZED Long Jacket ED 18.8.2.02.035 Black

Reference: ED 18.8.2.02.035 Black
$130.06
Color
Size
Quantity

A very warm womens winter jacket. It has a reinforced lining to protect it from cold and a hood with synthetic fur which can be removed with a zipper. It has a reinforced lining to protect from the cold and a hood with synthetic fur which can be removed with zipper. The outer part is made of 16% high quality cotton-based leather and 100% polyester lined inside with thermoplastic film to be waterproof. The ideal jacket for the winter.

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

Composition: 100% polyester
The product has been specially processed. To maintain the color, wash at 30 ° C from the back. Do not direct sun exposure when you dry. No chlorine. No dryer. Iron at 110 ° C. Do not iron on prints. The leather accessories are likely to change color if the garment is put on the dryer.
РезÑлÑÐ°Ñ Ñ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñажение за μεγεθολογιο μÏοÏÏαν γÏναικειο
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.
àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit card.
EOM
ED 18.8.2.02.035 Black
ED 18.8.2.02.035 Black