Women's Double Hooded Jacket with Hood HALEY REVERSIBLE Jacket ED 18.8.2.02.016
Reference: ED 18.8.2.02.016 white|black

Women's Double Hooded Jacket with Hood HALEY REVERSIBLE Jacket ED 18.8.2.02.016

Reference: ED 18.8.2.02.016 white|black
€129.90
Tax included
Color
Size
Quantity

Extremely warm womens winter jacket with double sided.It has a reinforced lining to protect from cold and a hood with synthetic fur which can be removed with zipper.It has a reinforced lining to protect from the cold and a hood with synthetic fur which can be removed with zipper. High quality, 100% polyester-coated leather lined inside with thermoplastic film to be waterproof. The ideal jacket for the winter.

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

Composition: 100% polyester
The product has been specially processed. To maintain the color, wash at 30 ° C from the back. Do not direct sun exposure when you dry. No chlorine. No dryer. Iron at 110 ° C. Do not iron on prints. The leather accessories are likely to change color if the garment is put on the dryer.
РезÑлÑÐ°Ñ Ñ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñажение за μεγεθολογιο μÏοÏÏαν γÏναικειο
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.
àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit card.
EOM
ED 18.8.2.02.016 white|black
ED 18.8.2.02.016 white|black