Women's Jeans Pants BIANA-33RS Jeans High Waisted/Super Slim Ankle Legnht ED 18.1.2.84.030
Reference: ED 18.1.2.84.030

Women's Jeans Pants BIANA-33RS Jeans High Waisted/Super Slim Ankle Legnht ED 18.1.2.84.030

Reference: ED 18.1.2.84.030
$75.82
Color
Size
Quantity

Pentacle jeans super slim pants, high waist, elastic in dark wash and a special finish to the baton. Made of extremely soft fabric to give you the comfort you want. A fantastic and trendy jeans that you will love!

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

Composition: 92% Cotton -2% Elastane-6% eme
WASHING INSTRUCTIONSThe product has been specially processed.To maintain the color, wash at 30 ° - 40 ° C from the upside.Do not direct sun exposure when you dry.No chlorine. No dryer.Iron at 110 ° C. Do not iron on prints.
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.
àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit card.
EOM
ED 18.1.2.84.030

Data sheet

Telephone Order
: +00302103003288 or +306972116111
ED 18.1.2.84.030