Women's Jeans Pants BIANA-21W Jeans High WaiSted/Slim Fit ED 18.1.2.84.095
Reference: ED 18.1.2.84.095

Women's Jeans Pants BIANA-21W Jeans High WaiSted/Slim Fit ED 18.1.2.84.095

Reference: ED 18.1.2.84.095
$62.80
Color
Size
Quantity

Pentacep jeans pants on a super slim line.Elastic waist with a dark wash and a special finish in the pajama.One extremely soft fabric to give you the comfort you want. A fantastic and trendy jeans that you will love!

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

Composition: 82% Cotton -2% Elastane-16% Polyester
WASHING INSTRUCTIONSThe product has been specially processed.To maintain the color, wash at 30 ° - 40 ° C from the upside.Do not direct sun exposure when you dry.No chlorine. No dryer.Iron at 110 ° C. Do not iron on prints.
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.
àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit card.
EOM
ED 18.1.2.84.095

Data sheet

Telephone Order
: +00302103003288 or +306972116111
ED 18.1.2.84.095