Women's Jeans Pants EDITA-LE Jeans Mid Rise/Slim Fit ED 18.1.2.84.077
Reference: ED 18.1.2.84.077

Women's Jeans Pants EDITA-LE Jeans Mid Rise/Slim Fit ED 18.1.2.84.077

Reference: ED 18.1.2.84.077
€47.90
Tax included
Color
Size
Quantity

Pentacep jeans pants with a regular crotch in close line. Dark blue color with mild treatment. A special jeans for your everyday life. Made of extremely soft fabric to give you the comfort you want. A fantastic and trendy jeans that you will love!

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

Composition: 98% Cotton -2% Elastane
WASHING INSTRUCTIONS

The product has been specially processed.

To maintain the color, wash at 30 ° - 40 ° C from the upside.

Do not direct sun exposure when you dry.

No chlorine. No dryer.

Iron at 110 ° C. Do not iron on prints.
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.
àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit card.
EOM
ED 18.1.2.84.077

Data sheet

Telephone Order
: +00302103003288 or +306972116111
ED 18.1.2.84.077