Men's jeans VALLEN-913DS Jeans carrot fit/slim legs cropped ED 18.1.1.84.153
Reference: ED 18.1.1.84.153

Men's jeans VALLEN-913DS Jeans carrot fit/slim legs cropped ED 18.1.1.84.153

Reference: ED 18.1.1.84.153
€96.90
Tax included
Size
Quantity


Composition: 98% cotton 2% elastin
WASHING INSTRUCTIONSThe product has been specially processed.To maintain the color, wash at 30 ° - 40 ° C from the upside.Do not direct sun exposure when you dry.No chlorine.Iron at 110 ° C. Do not iron on prints
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111
àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit card.

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN


WASHING INSTRUCTIONSThe product has been specially processed.To maintain the color, wash at 30 ° - 40 ° C from the upside.Do not direct sun exposure when you dry.No chlorine.Iron at 110 ° C. Do not iron on prints.
EOM
ED 18.1.1.84.153

Data sheet

Telephone Order
: +00302103003288 or +306972116111
ED 18.1.1.84.153