Men's PABLITO-RY Jeans regular fit/slim legs ED18.1.1.84.169
Reference: ED 18.1.1.84.169

Men's PABLITO-RY Jeans regular fit/slim legs ED18.1.1.84.169

Reference: ED 18.1.1.84.169
€94.90
Tax included
Size
Quantity

Pentacle jeans in slim line for casual appearances.Extremely soft fabric with elasticity to give you the comfort you want.

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

Composition: 98%COT-2%EL
WASHING INSTRUCTIONS


The product has been specially processed.

To maintain the color, wash at 30 ° - 40 ° C from the upside.

Do not direct sun exposure when you dry.

No chlorine. No dryer.

Iron at 110 ° C. 
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.
àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit card.
EOM
ED 18.1.1.84.169
ED 18.1.1.84.169