Men's DERRON-DUS Jeans slim fit ED 18.1.1.84.131
Reference: ED 18.1.1.84.131

Men's DERRON-DUS Jeans slim fit ED 18.1.1.84.131

Reference: ED 18.1.1.84.131
€94.90
Tax included
Size
Quantity

Pentacepine jeans pants in tapered legs line for casual appearances, with wear and tear.Extremely soft fabric with elasticity to give you the comfort you want.

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

Composition: 98% cotton 2% elastinWASHING INSTRUCTIONSThe product has been specially processed.To maintain the color, wash at 30 ° - 40 ° C from the upside.Do not direct sun exposure when you dry.No chlorine. No dryer.Iron at 110 ° C. Do not iron on prints.
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.
àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit card.
EOM
ED 18.1.1.84.131
ED 18.1.1.84.131