Men's XANDER-676 Jeans Regular Fit/Slim Legs ED 18.1.1.84.135
Reference: ED 18.1.1.84.135

Men's XANDER-676 Jeans Regular Fit/Slim Legs ED 18.1.1.84.135

Reference: ED 18.1.1.84.135
$92.09
Color
Size
Quantity

Pentacle jeans pants in regular / slim line for casual appearances, with wear and tear.Extremely soft fabric with elasticity to give you the comfort you want.

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

Composition: 100% cotton
WASHING INSTRUCTIONSThe product has been specially processed.To maintain the color, wash at 30 ° - 40 ° C from the upside.Do not direct sun exposure when you dry.No chlorine.
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.
àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit card.
EOM
ED 18.1.1.84.135

Data sheet

Telephone Order
: +00302103003288 or +306972116111
ED 18.1.1.84.135