Men's DECLAN-3D Jeans Regular Fit/Slim Legs ED 18.1.1.84.190
Reference: ED 18.1.1.84.190

Men's DECLAN-3D Jeans Regular Fit/Slim Legs ED 18.1.1.84.190

Reference: ED 18.1.1.84.190
€94.90
Tax included
Color
Size
Quantity

Pentacepine jeans pants in a regular slim fit line for casual appearances, with risers.

Extremely soft fabric with elasticity to give you the comfort you want.

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

Composition: 100% Cotton
WASHING INSTRUCTIONS

The product has been specially processed.

To maintain the color, wash at 30 ° - 40 ° C from the upside.

Do not direct sun exposure when you dry.
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.
àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit card.
EOM
ED 18.1.1.84.190

Data sheet

Telephone Order
: +00302103003288 or +306972116111
ED 18.1.1.84.190