Women's Sweatshirt LAMIS-F 19.1.2.93.103-GRAY MELANGE / W19
Reference: 19.1.2.93.103-GRAY MELANGE / W19

Women's Sweatshirt LAMIS-F 19.1.2.93.103-GRAY MELANGE / W19

Reference: 19.1.2.93.103-GRAY MELANGE / W19
46.53
Color
Size
Gray hooded sweatshirt. Ideal for casual fashion shows.

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

Composition: 35% Cotton -65% Polyester
WASHING INSTRUCTIONS

The product has been specially processed.

To maintain the color, wash at 30 ° - 40 ° C from the upside.

Do not direct sun exposure when you dry.

No chlorine. No dryer.

Iron at 110 ° C. Do not iron on prints.
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.
àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit card.
19.1.2.93.103-GRAY MELANGE / W19

Data sheet

Telephone Order +30 2103003288
NOTE! You cannot return for hygiene reasons: All MV products, socks, swimwear, underwear, vests, robe & leggings.
Compositions
Warranty
1 Year

Specific References

EAN13
6126
19.1.2.93.103-GRAY MELANGE / W19